Het basisonderwijsNieuwsQuotes

'Uitdagend voor kinderen.' *

'Geeft gericht informatie. Kinderen worden minder overstelpt en kunnen volgens mij gemakkelijker een keus maken.' *

'Mooie lay-out!' *

   

Winkler Prins online voor het basisonderwijs

'Het is voor kinderen leuk om op deze manier zaken te leren. Het is aanschouwelijk, er zit beweging in. Past bij kinderen van deze tijd.' *

Bij de ontwikkeling van Junior Winkler Prins online en Studie Winkler Prins online is zeer goed geluisterd naar de mensen uit de praktijk. Zo is een uniek product ontstaan voor schoolgaande kinderen en hun leerkracht. Betrouwbaar, veilig, maar ook erg leuk.

Winkler Prins online kent twee verschillende versies voor het basisonderwijs en biedt zo als enige in zijn soort een encyclopedie op maat voor verschillende leeftijden.

Junior Winkler Prins online, leeftijd 6+, (basisonderwijs).
Tekst en vormgeving aangepast aan de leeftijdsgroep. Veel video's, geluids-fragmenten, animaties en foto's. De zoektechnologie is intuïtief en eenvoudig in het gebruik zodat ook beginnende gebruikers er direct mee uit de voeten kunnen.
De onderwerpselectie is gebaseerd op de kerndoelen van het basisonderwijs.

Studie Winkler Prins online, leeftijd 10+, (groep 7 en 8 v.h. basisonderwijs).
Helder en toegankelijk taalgebruik, maar nooit kinderachtig. De lengte van de teksten sluit aan bij het niveau van de jongeren en de vormgeving is aantrekkelijk en uitnodigend.

  Leeftijd
Junior Winkler Prins online is speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs. Voor de groepen 7 en 8 kan de Studie Winkler Prins online het overwegen waard zijn.
  vanaf 6 jaar   vanaf 10 jaar
  Rubrieken   Aardrijkskunde, Geschiedenis, Kunst, Zo leven we, De mens, Natuur, Wetenschap & Techniek, Sport en Bekende mensen   Aardrijkskunde, Geschiedenis, Kunst, Samenleving, De mens, Biologie, Wetenschap & Techniek, Sport


  Aantal artikelen   1.500   9.500


  Aantal foto's   3.000   4.000


  Aantal illustraties   100   500


  Aantal filmpjes & animaties   200   350


  Aantal gecontroleerde externe weblinks
De externe links zijn gecontroleerd op kwaliteit en worden constant bijgewerkt zodat ze niet 'doodlopen'.
  150   300


  Inhoud afgestemd op kerndoelen onderwijs  
Junior Winkler Prins is ontwikkeld voor gebruik in het basisonderwijs.
Dat betekent dat de kerndoelen voor het basisonderwijs, zoals geformuleerd in 2006, voorop staan.
Deze encyclopedie is uitstekend klassikaal te gebruiken, maar de leerlingen kunnen er ook direct zelf mee aan de slag.
 
Studie Winkler Prins online richt zich wat betreft taalniveau en onderwerpkeuze op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en op de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Met deze versie kunnen leerlingen ook uitstekend zelfstandig werken, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het huiswerk of tijdens het voorbereiden van een presentatie of werkstuk.


  Tekstniveau aangepast aan doelgroep
De teksten zijn helder en toegankelijk, maar nooit kinderachtig.
   


  Interactieve wereldatlas
Interactieve wereldatlas
 • Meer dan 80.000 plaatsen wereldwijd.
 • Mogelijkheid tot inzoomen op Nederland, Europa en de wereldkaart. Binnen de kaart van Nederland is het mogelijk extra diep in te zoomen.
 • Handige zoekfunctie opent direct de gezochte positie.
 • Lengte- en breedtegraden altijd zichtbaar, waar de muis zich ook bevindt.
 • Razendsnel afstand meten tussen twee of meer plaatsen.
 • Door uitzetten van de labels kunt u de topografische kennis toetsen.
De atlas is altijd slechts één muisklik verwijderd. Bij Junior Winkler Prins wijst het vosje met de naam 'Atlas' rechtsonder de weg. Bij Studie Winkler Prins is rechtsonder continu een wereldbolletje te zien met drie pijlen: woordenboek, statistiek en atlas. Aanklikken is voldoende.
   


  Statistiekmodule
Met de statistiekmodule beschikt u over de actuele, statistische gegevens van alle landen van de wereld. Enkele voorbeelden:
 • bevolking, o.a. geboortecijfer en geletterdheid;
 • communicatie, internetgebruik, het aantal mobiele telefoons e.d.;
 • economie, de defensie-uitgaven, het bbp e.d.;
 • geografie, bijvoorbeeld de lengte van de kustlijn of het hoogste punt;
 • vervoer, bijvoorbeeld de lengte van wegen en spoorwegen.

De module biedt de mogelijkheid om de statistieken van vier landen met elkaar te vergelijken in een staafdiagram.

De statistiekmodule staat altijd paraat. Rechtsonder is een wereldbolletje te zien met drie pijlen: woordenboek, statistiek en atlas. Aanklikken is voldoende. Junior Winkler Prins online heeft geen statistiekmodule.
   


  Periodiek Systeem der Elementen
Periodiek Systeem der Elementen

Deze module biedt een systematische weergave van alle mogelijk gegevens van de elementen. Elk element is aanklikbaar waarna een nieuw scherm zich opent. Hierop is te zien:
 • de geschiedenis van de ontdekking van het element
 • toepassingsmogelijkheden van het element
 • opmerkelijke eigenschappen
 • kenmerkend gedrag
 • de isotopen van het element

De elementgroepen zijn op verschillende manieren te filteren: op atoommassa, dichtheid, kookpunt, smeltpunt, symbool en op aanwezigheid in het menselijk lichaam of in de aardkorst.

Deze module is een link bij het artikel Periodiek Systeem der Elementen, en bij alle artikelen die gaan over onderwerpen die terug te vinden zijn in het Periodiek Systeem. Junior Winkler Prins online heeft geen Periodiek Systeem der Elementen.
   


  Ontsluiting op IP-adres
Aanschaf van een onderwijslicentie geeft toegang tot Winkler Prins online via het IP-adres van de school. Inloggen is dus niet nodig.

Indien de ontsluiting via het IP-adres niet functioneert, of wanneer uw school specifieke wensen heeft wat betreft de technische ontsluiting, kan de systeembeheerder van de onderwijsinstelling extra informatie of een offerte aanvragen door een e-mail te sturen naar: verkoop@winklerprins.com. Alternatieve oplossingen kunnen (eenmalig) extra kosten met zich mee brengen.

Wie kan ik benaderen met technische vragen?
De helpdesk van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de eerstelijns ondersteuning aan de eindgebruikers. Ondersteuning door Winkler Prins betreft uitsluitend tweedelijns ondersteuning op vragen van systeembeheerders van de instelling. Onderwijzend personeel en leerlingen kunnen daarom niet terecht bij de Winkler Prins helpdesk voor thuisgebruik
   


  Inloggen nodig
Inloggen is niet nodig. U kunt rechtstreeks naar de website en direct gebruik maken van alle onderdelen van uw Winkler Prins online.
   


  Netwerkversie
Winkler Prins online is volledig webbased. Een netwerkversie is niet beschikbaar.
   


  Thuisgebruik mogelijk
Een gebruikerslicentie geeft de instelling het gebruiksrecht op de programmatuur voor gebruik binnen de instelling en thuis, waarbij thuisgebruik mogelijk wordt gemaakt via een intranet of ELO. Mocht uw school specifieke wensen hebben om toegang vanuit andere locaties mogelijk te maken, dan kunt u via e–mail meer informatie of een offerte aanvragen via verkoop@winklerprins.com. Sommige alternatieve oplossingen kunnen (eenmalig) extra kosten met zich mee brengen.

Voor leerkrachten en docenten stelt Winkler Prins per instelling een aantal medewerkerlogins beschikbaar, waarmee de website ook op andere locaties dan de school toegankelijk is en lessen bijvoorbeeld thuis voorbereid kunnen worden. Vraag ernaar bij uw bestelling via APS–IT diensten of SLB diensten.
   


  Te gebruiken op een digibord
Voorbeelden van het gebruik op een digibord:
 • Samen met de klas filmpjes, afbeeldingen of animaties bekijken om een onderwerp in te leiden.
 • Samen met de klas werken aan een zoekopdracht. Gezamenlijk het gebruik van de zoektermen evalueren, de informatie selecteren en het gebruik van bronnen bespreken.
 • Tonen van landen of steden uit de atlasapplicatie via digibord of beamer tijdens klassikale les aardrijkskunde.
 • Gezamenlijk oefenen in het herkennen van landen, steden en rivieren, met de functie 'labels uit'. Afstanden leren schatten met behulp van de meetlat.
 • Samen feiten, achtergrondinformatie en beeldmateriaal op het digibord bekijken bij niet geplande thema's. In drie klikken onverwachte vragen beantwoorden, compleet met beeld en geluid.
 • Ter voorbereiding of verdieping van de lessen. Aanvullende video's, beeldmateriaal en kaartmateriaal uit de atlas, dierengeluiden en volksliederen tonen op een digibord of klaarzetten in de ELO.
   


  Te gebruiken in een ELO
Ter voorbereiding of verdieping van de lessen. Aanvullende video's, beeldmateriaal en kaartmateriaal uit de atlas, dierengeluiden en volksliederen kunnen worden getoond op een digibord of klaargezet in de ELO.
   *Bron: Uitspraken directeuren basisonderwijs. Marktonderzoek onder directeuren in het basisonderwijs uitgevoerd door DUO Market Research. Het onderzoek werd in het najaar van 2009 uitgevoerd in opdracht van Winkler Prins.Impressie

Junior Winkler Prins online


Studie Winkler Prins online

    KernwaardenHighlights

Multimedia


  Juist bij kinderen in het basisonderwijs werkt visuele en auditieve educatie erg effectief.
>> Lees verder

Interactieve atlas


  De interactieve atlas van Winkler Prins online toont hoezeer het onderwijs is geëvolueerd sinds de tijd van de oude vertrouwde wandkaart.
>> Lees verder

Voor verschillende leeftijden


  Winkler Prins online heeft drie verschillende versies ontwikkeld, die de verschillende leeftijdsgroepen op maat bedienen.
>> Lees verder

Extra bron voor digibord


  Winkler Prins online en digibord: een inspirerende combinatie
>> Lees verder
 

>> disclaimer   >> colofon   >> privacy   >> over ons   >> contact   >> helpdesk
Winkler Prins is onderdeel van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv