Disclaimer     

Disclaimer

De Winkler Prins website wordt met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Winkler Prins website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Winkler Prins website te kunnen raadplegen.
Winkler Prins draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Winkler Prins verwijst.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die Winkler Prins betreffen dan kunt u die mailen naar info@winklerprins.com.

Eventuele wijzigingen in de informatie op de Winkler Prins website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@winklerprins.com.


   

 

>> disclaimer   >> colofon   >> privacy   >> over ons   >> contact
Winkler Prins is onderdeel van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv