Voortgezet onderwijsNieuwsQuotes

'Studie Winkler Prins online biedt aantrekkelijk, aanvullend en betrouwbaar materiaal.' *

'Diverse thema's kunnen worden opgepakt in een bepaalde periode. Visueel erg sterk verwerkt, goed geschreven teksten en correcte verwijzing naar bronnen. Dit is iets waar ik op zat te wachten.' *

'Ik ga deze site zeker gebruiken.' *

   

Winkler Prins online voor het voortgezet onderwijs

Winkler Prins en Encarta Winkler Prins zijn al jaren een begrip op scholen in Nederland. In 2010 introduceert Winkler Prins nieuwe online edities van haar encyclopedie. Webbased en daardoor ook inzetbaar via ELO en digibord. Een veilige bron vol kennis en multimedia waaruit iedere docent en leerling kan putten om een les onvergetelijk te maken.

Studie Winkler Prins online leeftijd 10+ (vmbo en onderbouw havo/vwo)
De teksten zijn aangepast aan de leeftijdsgroep en voorzien van video’s, animaties geluidsfragmenten en afbeeldingen. De zoektechnologie is goed doordacht en intuïtief in het gebruik. Een interactieve atlas en statistiekmodule maken het aanbod compleet.

Grote Winkler Prins online leeftijd 15+ (bovenbouw van het voortgezet onderwijs)
Een zeer volledige en prachtig vormgegeven online encyclopedie. De ruim zestigduizend artikelen worden ondersteund door veel multimedia, een interactieve atlas en een statistiekmodule. De intuïtieve navigatie en de vele zoekmogelijkheden maken deze encyclopedie tot een ultieme informatiebaak.

  Leeftijd
Studie Winkler Prins online is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Als u veel gebruik maakt van de encyclopedie in de tweede fase, is ook Grote Winkler Prins online aan te raden.
  vanaf 10 jaar   vanaf 15 jaar
  Rubrieken   Aardrijkskunde, Geschiedenis, Kunst, Samenleving, De mens, Biologie, Wetenschap & Techniek, Sport   Aardrijkskunde, Geschiedenis & Politiek, Kunst & Cultuur, Economie, Recht & Sociale wetenschappen, Literatuur & Taal, Biologie & Gezondheid, Techniek & Natuurwetenschap, Sport & Spel en Religie & Filosofie


  Aantal artikelen   9.500   61.500


  Aantal foto's   4.000   4.000


  Aantal illustraties   500   500


  Aantal filmpjes & animaties   350   350


  aantal gecontroleerde externe weblinks
De externe links zijn gecontroleerd op kwaliteit en worden constant bijgewerkt zodat ze niet ‘doodlopen’. De interne links maken het zoeken in de encyclopedie eenvoudiger.
  300   400


  Inhoud afgestemd op kerndoelen onderwijs  
Deze versie is specifiek ontwikkeld voor vmbo en onderbouw havo/vwo. Veel aandacht is besteed aan de zeven domeinen van de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs, zoals vastgelegd in 2006 ko.slo.nl. Enkele onderwerpen, zoals Mens en Natuur, Mens en Maatschappij en Kunst en Cultuur zijn zeer volledig uitgewerkt.
 


  Tekstniveau aangepast aan doelgroep
Winkler Prins online heeft voor elke leeftijdscategorie een versie op maat ontwikkeld. Woordgebruik, detaillering en zinsopbouw zijn aangepast aan het kennisniveau en de belevingswereld van de doelgroep. De contentselectie is weloverwogen en de informatie is objectief en goed gestructureerd. Dit maakt Winkler Prins online enig in zijn soort en geschikt voor het gehele voortgezet onderwijs.
   


  Interactieve wereldatlas
De interactieve wereldatlas biedt veel mogelijkheden:
 • Meer dan 80.000 plaatsen wereldwijd.
 • Mogelijkheid tot inzoomen op Nederland, Europa en de wereldkaart. Binnen de kaart van Nederland is het mogelijk extra diep in te zoomen.
 • Handige zoekfunctie opent direct de gezochte positie.
 • Lengte- en breedtegraden altijd zichtbaar, waar de muis zich ook bevindt.
 • Razendsnel afstand meten tussen twee of meer plaatsen.
 • Door uitzetten van de labels kunt u de topografische kennis toetsen.
De atlas is altijd slechts één muisklik verwijderd. Rechts onderin klikt u direct door naar de atlas.
   


  Statistiekmodule
Met de statistiekmodule beschikt u over de actuele statistische gegevens van alle landen van de wereld. Enkele voorbeelden:
 • Bevolking, bijvoorbeeld geboortecijfers en geletterdheid.
 • Communicatie, bijvoorbeeld internetgebruik en het aantal mobiele telefoons.
 • Economie, bijvoorbeeld de defensie-uitgaven en het bbp.
 • Geografie, bijvoorbeeld de lengte van de kustlijn of het hoogste punt van een land.
 • Vervoer, bijvoorbeeld de lengte van wegen en spoorwegen.
De module biedt de mogelijkheid om de statistieken van vier landen met elkaar te vergelijken in een staafdiagram.

De statistiekmodule staat altijd paraat. Volg de link rechts onderin naar Statistiek.
   


  Periodiek Systeem der Elementen
Periodiek Systeem der Elementen

Deze module biedt een systematische weergave van alle mogelijk gegevens van de elementen. Elk element is aanklikbaar waarna een nieuw scherm zich opent. Hierop is te zien:
 • De geschiedenis van de ontdekking van het element.
 • Toepassingsmogelijkheden van het element.
 • Opmerkelijke eigenschappen.
 • Kenmerkend gedrag.
 • De isotopen van het element.
De elementgroepen zijn op verschillende manieren te sorteren: op atoommassa, dichtheid, kookpunt, smeltpunt, symbool en op aanwezigheid in het menselijk lichaam of in de aardkorst.

Deze module is een link bij het artikel Periodiek Systeem der Elementen, en bij alle artikelen die gaan over onderwerpen die terug te vinden zijn in het periodiek systeem.
   


  Ontsluiting op IP-adres
Aanschaf van een onderwijslicentie geeft toegang tot Winkler Prins online via het IP-adres van de school. Inloggen is dus niet nodig.

Indien de ontsluiting via het IP-adres niet functioneert, of wanneer uw school specifieke wensen heeft wat betreft de technische ontsluiting, kan de systeembeheerder van de onderwijsinstelling extra informatie of een offerte aanvragen door een e-mail te sturen naar: verkoop@winklerprins.com. Alternatieve oplossingen kunnen (eenmalig) extra kosten met zich mee brengen.

Wie kan ik benaderen met technische vragen?
De helpdesk van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de eerstelijns ondersteuning aan de eindgebruikers. Ondersteuning door Winkler Prins betreft uitsluitend tweedelijns ondersteuning op vragen van systeembeheerders van de instelling. Onderwijzend personeel en leerlingen kunnen daarom niet terecht bij de Winkler Prins helpdesk voor thuisgebruik
   


  Inloggen nodig
Nadat uw school via uw IP-adres is ontsloten, is inloggen niet meer nodig. U kunt rechtstreeks naar de website en direct gebruik maken van alle onderdelen van Winkler Prins online.
   


  Netwerkversie
Winkler Prins online is volledig webbased. Een netwerkversie is niet beschikbaar.
   


  Thuisgebruik mogelijk
Een gebruikerslicentie geeft de onderwijsinstelling het gebruiksrecht op de programmatuur voor gebruik binnen de onderwijsinstelling en thuis, waarbij thuisgebruik mogelijk wordt gemaakt via een intranet of ELO. Mocht uw school specifieke wensen hebben om toegang vanuit andere locaties mogelijk te maken, dan kunt u via verkoop@winklerprins.com meer informatie of een offerte aanvragen. Alternatieve oplossingen kunnen (eenmalig) extra kosten met zich mee brengen.

Voor leerkrachten en docenten stelt Winkler Prins per instelling een aantal medewerkerslogins beschikbaar. Zo is de website ook op andere locaties dan de school toegankelijk en kunt u uw lessen bijvoorbeeld thuis voorbereiden.
Vraag naar de mogelijkheden bij SLB Diensten.
   


  Te gebruiken op een digibord
Voorbeelden van het gebruik op een digibord:
 • Samen met leerlingen video’s, afbeeldingen of animaties bekijken om een onderwerp in te leiden.
 • Samen met de klas werken aan een zoekopdracht. Gezamenlijk het gebruik van de zoektermen evalueren, de informatie selecteren en het gebruik van bronnen bespreken.
 • Het tonen van landen of steden uit de atlasapplicatie via digibord of beamer tijdens de Aardrijkskundeles.
 • Gezamenlijk oefenen in het herkennen van landen, steden en rivieren, met de functie 'labels uit'. Afstanden leren schatten met behulp van de meetlat.
 • Samen feiten, achtergrondinformatie en beeldmateriaal op het digibord bekijken bij niet-geplande thema's.
 • In drie klikken onverwachte vragen beantwoorden, compleet met beeld en geluid.
 • Ter voorbereiding of verdieping van de lessen. Aanvullende video's, beeldmateriaal en kaartmateriaal uit de atlas, dierengeluiden en volksliederen tonen op een digibord of klaar te zetten in de ELO.
   


  Te gebruiken in een ELO
Ter voorbereiding of verdieping van de lessen. Aanvullende video's, beeldmateriaal en kaartmateriaal uit de atlas, dierengeluiden en volksliederen kunnen worden getoond op een digibord of klaargezet in de ELO.
   *Bron: Uitspraken docenten voortgezet onderwijs. Marktonderzoek onder docenten Nederlands, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs uitgevoerd door DUO Market Research. Het onderzoek werd in het najaar van 2009 uitgevoerd in opdracht van Winkler Prins.Impressie

Studie Winkler Prins online


Grote Winkler Prins online

    KernwaardenHighlights

Interactieve atlas


  De interactieve atlas van Winkler Prins online toont hoezeer het onderwijs is geëvolueerd sinds de tijd van de oude vertrouwde wandkaart.
>> Lees verder

Statistiekmodule


  Met de statistiekmodule beschikt u over de meest recente statistische gegevens van de landen van de wereld.
>> Lees verder

Inzetbaar via ELO


  Wie gebruik maakt van een ELO heeft aan Winkler Prins online een uitstekend hulpmiddel ter voorbereiding of verdieping van de lessen.
>> Lees verder

Multimedia


  Winkler Prins online heeft een schat aan multimedia te bieden.
>> Lees verder

 

>> disclaimer   >> colofon   >> privacy   >> over ons   >> contact   >> helpdesk
Winkler Prins is onderdeel van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv